தாய்மொழி | Mother tongue
பாலினம் | Sex
மாணவரின் புகைப்படம் | Student's passport size photo
முகவரி | Communication address
நாடு | Country
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நீங்கள் ஸ்டுட்கார்ட் தமிழ் சங்கத்தின் உறுப்பினரா? Are you a Stuttgart Tamil Sangam's registered member?
கட்டணம் செலுத்தும் தவணை | Fee payment term
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
மாணவரின் பிறப்பு சான்றிதழ் | Student's Birth certificate
மாணவரின் கடவுச்சீட்டு | Student's passport copy
பெற்றோரின்/பாதுகாவலரின் கடவுச்சீட்டு | Parent's/Guardian's passport copy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------